null Tesla Club Italy

tesla club italy

Feltre (Belluno)

Clivet si prizadeva doseči ogljično nevtralnost svojih industrijskih procesov in prispevati k razogljičenju naših mest s sistemi toplotnih črpalk Clivet in digitalnimi rešitvami Clivet, ki omogočajo integrirano upravljanje udobja, energije in storitev za vse bolj trajnostno prihodnost.
Boj proti podnebnim spremembam poteka prek razogljičenja. Tehnologija toplotnih črpalk lahko izpolni zahteve razogljičenja in našim mestom zagotovi zeleni odtis. Toplotne črpalke namreč delujejo na električno energijo, ki jo je mogoče proizvajati iz obnovljivih virov, izkoriščajo posredno sončno energijo, ki jo vsebujejo zrak, voda in zemlja, ne oddajajo CO2 in so zelo učinkovite. Poleg tega zagotavljajo celoletno udobje z eno samo enoto: ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode.


V skladu s tem ciljem je Clivet Top Sponzor!